1961–1962      ANITA MAIN

1962-1963       SEVERINA MENEZES

1963-1964       HARDIP SETHI

1964-1965       PAMELA KHAN

1965-1966       JENNIFER CHRISTENSON

1966-1967       ANJALI SHANKER

1967-1968       ROOPA MOHITE

1968-1969       SHAKUNTALA MADIMAN

1969-1970       GEETA SAREEN

1970-1971       ARUNA CHAKRAVARTHY

1971-1972       MADHU AHUJA

1972-1973       ANANTHA LAKSHMI RANGACHARI

1973-1974       MAHESH RAMACHANDRAN

1974-1975       VANI GOPINATH

1975-1976       RUHI JOSE

1976-1977       LEKHA PILLAI

1977-1978       GAYATRI WARRIOR

1978-1979       RAMA GOPALAKRISHNAN

1979-1980       SONU SETHI

1980-1981       SHARMILA GADGIL

1981-1982       UMA SUBRAMANI

1982-1983       ASHWINI PHADKE

1983-1984       ARCHANA PEDRAM

1984-1985       LEENA NAIR

1985-1986       ANUPAMA KOLHATKAR

1986-1987       KATYA SHASTRI

1987-1988       AARTI PHADKE

1988-1989       KAVITA ANGRE

1989-1990       ARCHANA KAPOOR

1990-1991       TANYA SHASTRI

1991-1992       PRAJAKTI BOKIL

1992-1993       MARY KURIAN

1993-1994       SHILPA PHADKE

1994-1995       KANCHAN MIRCHANDANI

1995-1996       SHAHEEN MISTRY

1996-1997       BHAWANI RAMESH

1997-1998       PRACHI KAULGUD

1998-1999       DIVYA RANIWALA

1999-2000       DEBJANI GHOSH

2000-2001       BIDISHA GHOSH

2001-2002       DIANA RAJAN

2002-2003       ESHANEE DESHMUKH

2003-2004       ATREYEE MAITI

2004-2005       MILEHA SONEJI

2005-2006       LEAH THOMAS

2006-2007       SHRUTI PARMAR

2007-2008       DAMINI BHONAGIRI

2008-2009       PRAKRUTI GOGIA

2009-2010       SENGUPTA SHREEJITA

2010-2011       KAGINALKAR ANANYA

2011-2012       SHRIYA KANE

2012-2013       MALVIKA RAMANATHAN

2013-2014       AVNEE SARFARE

2014-2015       BENETA SAM

2015-2016       AMY VARGHESE

2016-2017       SHRUTI DESHMUKH

2017-2018       TANAYA PATIL

2018-2019       AARYA JAKAREDDY

2019-2020       EMY CLARE THOMAS

2020-2021       MICHELLE VINOD

2021-2022       DIYA DESHMUKH

2022-2023       LYMARAINA JIVIAM